Älgbanan

Målet är en älgfigur i naturlig storlek på en målbana som är 23 meter. Banan används främst för träning och provtagning inför älgjakten. Figuren är då 5-ringad och används såväl för löpande som stillastående skytte.

Två hastigheter finns, dels den som överensstämmer med Svenska Jägareförbundets och Svenska Skyttesportbundets regler, med visningstid 4,3 sekunder och dels en långsammare med halva hastigheten. Merparten av alla serier som skjuts är stilla + löpande (startar på skottet med 1-2 sekunders fördröjning) enligt Jägarförbundets märkesregler.

Utöver ordinarie öppettider är det möjligt för enskilda eller jaktlag att boka banan. Observera att det även vid dessa tillfällen krävs en på banan utbildad skjutledare. Skjutförbud förekommer t ex under helger när ridklubben här tävlingar.

Sedan hösten 2005 har vi ett akustiskt markeringssystem från Sius Ascor. Området som mikrofonerna känner av är 1,33 x 1,33, dvs. betydligt större än djurfiguren. Markeringen kommer omedelbart efter skottet och träffen visas mycket tydligt på en bildskärm.

Det nya markeringssystemet tillsammans med två skjutplatser har fördubblat antalet skjutna serier per träningstillfälle.
Den begränsning som systemet har är att endast helmantel kan användas om inte slitaget på målmaterialet skall bli orimligt stort.

Tävlingsskytte enligt Svenska Jägarförbundets regler
Både 5- och 10-ringad figur används. Tävlingsprogrammet varierar på olika tävlingar. Såväl stillastående som löpande figur förekommer. LM för Kronoberg skjuts som märkesserierna (stilla + löpande). På SM skjuts enbart löpande mot 10-ringad figur.

Vapenvikt med kikarsikte, men utan ammunition, får inte överstiga 5 kg. Kikarsiktet får inte ha större förstoringsgrad än 12 gånger. Avtrycket skall hålla minst 1 kg och det skall gå att använda klass 1 tillåten ammunition i vapnet.

Tävlingsskytte enligt Sportskytteförbundets regler
Enbart 10-ringad löpande figur förekommer. Tävlingsprogrammet för Viltmål 80 omfattar
40 lopp enkelskott respektive 20 lopp dubbelskott i separata tävlingar. För Jaktkombination och Enkel Jägarkombination är serien 6 lopp enkelskott + 2 lopp dubbelskott.
Vapenvikt med kikarsikte, men utan ammunition, är max 5,5 kg och avtryckarvikten minst 0,5 kg. Kikarsiktets förstoringsgrad är valfri. Max kaliber är 8 mm. Vanligast är 222 Remington och 6,5 x 55. Även kaliber .22 lr får användas. Endast vapen med manuell omladdning är tillåtna.