Årsmöteshandlingar 2024

Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 29 februari 2024, i Bergunda församlinghem, start kl. 19.00. Vi bjuder som vanligt på fika. Ingen föranmälan.

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2024 är betald före årsmötet. Om Du betalar under årsmötesveckan ta fram kvittot på inbetalningen.

Motioner
För att motioner skall kunna behandlas av årsmötet, skall de vara ordförande Fredrik Dacke
Ugnanäs 54, 365 92 Hovmantorp, mail ordforande@vaxjojsk.se tillhanda senast den 11 februari 2024.

Klubbmästerskapsmedaljer
Medaljer från samtliga klubbmästerskap samt pris till vinnarna av Super-KM kommer att finnas föra att hämtas. Missa inte att hämta ditt pris.

Tidigare års verksamhetsberättelser