Om Växjö Jaktskytteklubb

Växjö Jaktskytteklubb är en ideell förening som bildades 1956. Redan 1954 byggdes dock älgbanan med Kronobergs Läns Jaktvårdsförening som huvudman. Ett stort antal engagerade medlemmar, driver idag en väl fungerande förening. Antalet medlemmar de senast åren har varit c:a 750. 

Verksamheten är helt beroende av det idella arbete medlemmarna gör, och tack vare driftiga insatser och ett gediget intresse finns idag en mycket fin anläggning under ständig utveckling. Under senare år har exempelvis ett akustiskt markeringssystem på älgbanan och ett 20 m högt torn med tre lerduvekastare för sporting tillkommit.

I stort sett samtliga ordinarie träningstillfällen är öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar och det finns även möjlighet att avlägga prov för jägarexamen.
Under ett år skjuts ca 20 000 patroner på älg-/inskjutningsbanan, och det förbrukas ca 150 000 lerduvor på trap- och sportingskyttet. Föreningens satsning på ungdomsverksamhet ger varje år juniormedlemmarna ca 15 000 hagelpatroner.
Med mer än 200 skjuttillfällen per år, fördelat på älgbana, sporting, trap, skeet, hageljaktstig och rådjursbana, erbjuds någon skytteaktivitet i stort sett varje dag under perioden april till och med september.
Vår fina anläggning finns i Bergunda utanför Växjö.

Här erbjuder vi

  • Två trapbanor för nordisk trap, där bana 1 även går att använda för  automattrap.
  • Två skeetbanor; bana 1 med kastlängder för olympisk skeet, bana 2 används för sporting.
  • Åtta sportingbanor med olika svårighetsgrader och typer av lerduvor, inklusive rabbit och battue.
  • Jaktstigsbana för hagel med 8 stationer dubbelmål.
  • Rådjurs- och vildsvinsbana (50 meter) som även används för markmålet på jägarexamen.
  • Älgbana (80 meter).
  • Inskjutningsbana med skjutplatser på 45 o 80 meter.
  • Kritad plåt för hagelskytte (blyhagel).

För jägarexamen finns banor för avståndsbedömning och säker vapenhantering.
Det är både självklart och nödvändigt att alla aktiva medlemmar deltar  i klubbarbetet och gör sin del av de c:a 3000 timmar av ideellt arbete, som årligen görs i föreningen!