Jaktstig

Från att varit en enkel form av träning inför jakten är hageljaktstig i huvudsak en tävlingsform, med speciella krav på utrustning, i varje fall för den som vill ligga på topp. I normalfallet är jaktstigsvapnet en halvautomat med utbytbara choker och med rödpunkt- eller kikarsikte. Möjligheten att kunna justera siktet för att få träffen exakt där skytten siktar är en fördel, allra helst då olika ammunitionssorter kan ge skilda träfflägen.

På banan i Bergunda finns sju mer eller mindre permanenta jaktstigsmål av plåt för hagelskytte. För den som vill träna lite inför jakten, är detta en perfekt möjlighet. Målen på 50-m banan (samma som för markmålet i Jägarexamen) går att krita, så att träffläget går att se direkt i skottet.

Förutom att träna lite med jaktbössan, är det trevligt att prata lite med likasinnade, medan man turas om att skjuta. Observera att endast blyhagel får användas då stålhaglen ger farliga rikoschetter. Endast hagelnummer 9 är tillåtet då grova blyhagel förstör figurerna. Normal hagelstorlek för tävling och träning är hagelnummer 9. Vid provtagning för jägarexamen (markmålet) används däremot hagelnummer 7,5.