Träning inför Jägarexamen

Hos oss på Växjö Jaktskytteklubb kan du träna inför och avlägga prov för jägarexamen på föreningens banor i Bergunda. På våra banor finns det mycket goda möjligheter att träna på jägarmässiga mål.

För inläsning av teorin finns det på Svenska Jägarförbundets hemsida övningsfrågor till teroriproven samt ytterligare information om proven inklusive provavgifter. Du kan här även köpa kursmaterialet till ett förmånligt pris.

Låt jägarexamen bli inkörsporten till en målmedveten skytteträning.

För hagelskytteträning inför hagelprovet på ordinarie träningstider rekomenderas i första hand trapskyttet på måndagar fr 17.30. Möjligheten att få instruktion är begränsad, men det är möjligt att få skjuta, vilket kan vara gott nog.

För skytteträning inför kulproven på ordinarie träningstider rekomenderas i första hand skytte på rådjursbanan med kal .22. Öppettid viltmålsbanan måndagar 17.30-20.00 april-juni. Vid träning på älgbanan kontakta någon av våra instruktörer. Se nedan. Vi rekommenderar att man övningsskjuter minst 200 skott på älgbanan innan man är reda att boka in sig för prov. 

Individuell skytteträning till Jägarexamen

För individuellt skytte med anpassade instruktioner med kul- och hagelskytte kontakta Mikael Listerud 072-317 60 35. Se under fliken Skytte & Event/Privatlektioner