Jägarexamenprov

På Växjö Jaktskytteklubbs banor i Bergunda kan du avlägga proven för Jägarexamen. Proven innefattar ett teoriprov, hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltsprovet.

Teoriprovet är ett digitalt prov och består av 70 frågor. Hagelgevärsprovet är indelat i 4 delmoment, säkervapenhantering, avståndsbedömning, markmål samt lerduveskytte. Grundprov kulgevär består av två moment av precisionsskytte i skjutbänk och med jägarmässigt stöd och högviltsprovet genomförs på älgbana på 80m.

Under säsong har vi provtillfällen i april, maj, juni, augusti september med sommaruppehåll i juli.

Låt jägarexamen bli inkörsporten till en målmedveten skytteträning.

Anmälan till Provtagning

Läs igenom detta innan du bokar prov!

Här kan du anmäla dig till att avlägga prov för jägarexamen. Proven som kan göras är teoriprov, hagelgevärsprov, grundprov kulgevär, högviltsprovet. Nedan hittar du vårens provdatum:

 • Tis 13 augusti, kl 18.00, Hagelgevärsprov
 • Tors 15 augusti, kl 18.00, Teoriprov
 • Ons 21 augusti, kl 18.00, Grundprov kula/Högviltsprov
 • Mån 9 september, kl 18.00, Hagelgevärsprov
 • Ons 18 september, kl 18.00, Grundprov kula/Högviltsprov

Pga för få provledare i år har vi tyvärr inte möjlighet att hålla så många prov men håll utkik här så lägger vi upp datum efter förfrågan.

Anmälan till proven görs genom att fylla i formuläret till höger och betala in provavgiften till det prov du anmäler dig till. Swisha provavgiften till: Peter Jeppsson, 0708-97 32 32. Se priserna nedan.

Om du vill anmäla dig till flera prov samma datum går det bra att fylla i formuläret två gånger och swisha summa för båda proven samtidigt. Man kan inte komma oanmäld till proven då vi inte har någon ”drop-in”-verksamhet.

 • Avgift för teoriprovet         500kr
 • Hagelgevärsprovet             400kr
 • Grundprov kulgevär           200kr
 • Högviltsprovet                    200kr

OBS! Tänk på att anmälan till provtillfällena är bindande och provavgiften betalas inte tillbaka vid frånvaro. Vid sjukdom får man hitta ett nytt provdatum som passar.

Ammunitionskostnader och eventuella omprovskostnader för proven betalas på plats vid provtillfället.

För mer info om proven kontakta Peter Jeppsson via mail jagarexamen@vaxjojsk.se.

Anmälan Jägarexamenprov

Att tänka på inför proven

 • Övningsskjut tills du känner dig trygg med både bössan och skyttet.
 • Läs på hur respektive prov går till och kom väl förberedd till provtillfällena.
 • Kom i god tid innan provtillfället.
 • Legitimation ska alltid vara med vid provtillfället.
 • Vid de praktiska proven skall man kunna bevisa att man klarat teoriprovet.
 • Säker vapenhantering gäller genom hela de praktiska proven.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens kassör för att ansöka om medlemskap.