Jägarexamenprov

På Växjö Jaktskytteklubbs banor i Bergunda finns det mycket goda möjligheter att träna på jägarmässiga mål. De allra flesta medlemmarna är jägare.

Kort om proven
Under hela provet bedöms säker vapenhantering.
Kolvföringen vid hagelskyttet, såväl markmål som lerduvor, är att kolvkammen i utgångsställning skall vara synlig under armhålan.
På Svenska Jägarförbundets hemsida finns det övningsfrågor till teroriproven samt ytterligare information om proven inklusive provavgifter. Du kan här även köpa kursmaterialet till ett förmånligt pris.

Låt jägarexamen bli inkörsporten till en målmedveten skytteträning. 

Anmälan till Provtagning

För provtagning anmäler Du dig via formuläret till höger eller via mail.
OBS!! Föranmälan är obligatorisk till proven. Ingen drop-in!!

I ditt mail anger Du:

  • Vilka prov som skall avläggas samt provdatum (Kolla provdatum i kalendern).
  • Provtagarens namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mailadress (som du vill bli kontaktad på)

Om det finns flera provtillfällen, ange vilket/vilka provtillfällen Du vill anmäla dig till.
Vid provtillfället skall provtagaren vara på plats i god tid före att provet startar.

För info om proven kontakta Maria Listerud, 076-0476035 eller maila på jagarexamen@vaxjojsk.se.

Anmälan Jägarexamenprov

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.