Banans Öppettider

Rådjurs/vildsvinsbana
Måndagar    17.30-20.00                     april, maj, juni och september

Vildsvinsskytte
Måndagar    18.00 – 20.00                   augusti

Nordisk trap
Måndagar    17.30-                              april – september

Juniorskytte med hagel o kula
Tisdagar       18.00-20.00 (föranm.)    april – juni (10 ggr)

Sporting
Onsdagar     18.00-                              april –  halva september

Skeet
Torsdagar    17.30-                              april-september

Vildsvinspass/Björnpass
Första 2 torsdagarna i augusti kl 17.30 – 20.00

Älgbanan (OBS, tiderna är preliminära)
Måndagar    18.00-20.30                     augusti och september
Tisdagar       18.00-20.30                     augusti och september
Lördagar       09.00-13.00                     september och de två första i oktober.
*Inskjutningshjälp på måndagar i augusti
Gällande inskjutningsbanan, övriga skjuttider och kontakt med banchefer se nedan.

Inskjutningsbanan

Endast medlemmar som har betalt årets medlemsavgift har tillgång till inskjutningsbanan. Skjuttider är vardagar 07-22 o helg 09-22. I övrigt är det endast vid skjutförbud eller speciella aktiviteter t. ex Björnpasset och prov för Jägarexamen som inskjutningsbanan inte är tillgänglig. När framgår av aktivitetskalendern på hemsidan.
Skjutförbud pga frusna kulfång anonseras normalt på hemsidan, men var och en som använder inskjutningsbanan har ett eget ansvar att inte skjuta när kulfånget är fruset. Kulfånget skall vara så poröst att det går att sticka in ett armeringsjärn 50 cm, in i kulfånget, i kulbanans riktning.

Skjutning vid begravningar i Bergunda kyrka skall undvikas! Kontakta Växjö Församling om ni är osäkra, 0470-70 49 40.

Reserverade tider för begravning är onsdagar 12.30-14.00,
torsdagar 10.00-12.00 och fredagar kl 10.00-14.00.
Det är viktigt att vi inte skjuter när det är begravning.
Skulle det ske misstag, gör i så fall uppehåll i skjutningen
så snart Du blir medveten om förhållandet.

Skjutförbud  t ex pga ryttartävlingar, arbeten på banan eller annat framgår av kalendern på startsidan!
Begränsat skytte pga ryttartävling innebär att allt kulskytte på inskjutningsbanan med grövre kaliber än 22 lr skall ske från den ljuddämpade skjutplatserna på 45 m resp 90 m.
Glöm inte att städa efter dig.

Övrigt om skjuttider

Övrigt angående skjuttider
Icke medlemmar äger endast tillträde på banorna under ordinarie träningstider, såvida det inte är i sällskap med medlem.
Skjutning är endast tillåten vardagar 07.00-22.00 samt lör/sön/helg 09.00-22.00
För kal 22 lr råder normalt ingen begränsning av skjuttider. Att skjuta kal 22 lr när det är skjutförbud pga en ryttartävling går bra!

I övrigt se de kompletta Ordnings- resp Säkerhetsreglerna som finns på hemsidan under Regler & föreskrifter. Läs innan Du skjuter! Ta kontakt med en funktionär i klubben om Du är tveksam om vad som gäller för att få skjuta.
Kommersiell användning av banorna är inte tillåten utan att finns ett avtal med föreningen där formerna är reglerade.
Överträdelser polisanmäls!

Kontakta våra banchefer

Ibland går saker sönder på banan. Det kan vara kastare, djurfigurer eller annat. Kan man inte själv åtgärda problemet, ta direkt kontakt med banchefen för den aktuella banan!!!

Banchefer
Trap: Ingvar Gustafsson, 0470-915 98, 0706-89 15 98
Hageljaktstig: Ingvar Gustafsson, 0470-915 98, 0706-89 15 98
Sporting: Fredrik Dacke, 0727-39 80 92
Björnpass: Kjell Dahlbom, 0706-26 09 36
Rådjursbana (50 m) o vildsvinspass: Thomas Frick, 0722-09 66 10
Älgbana: Miro Capin, 0709-66 06 99