Våra Kommittéer

Jaktstigskommittén

Sammankallande:
Ingvar Gustavsson
Mail: jaktstig@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Conny Pettersson.

Juniorskyttekommittén

Sammankallande:
Lars Johansson
Mail: juniorskytte@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Våge Hagelberg, Maria Persdotter, Pär Lindström, Ulf Granklint, Niklas Werngren, Frederik Kjellsson och Lars Johansson

Jägarexamenkommittén

Sammankallande:
Peter Jeppsson
Mail: jagarexamen@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Kåge Lind, Tommy Karlsson, Simon Isaksson och Mikael Listerud

Skeetkommittén

Sammankallande:
Tommy Gustavsson
Mail: skeet@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Tomas Lindsten, Staffan Dahl, Anders Hansen-Fure, Håkan Karlsson, Jörgen Danielsson och Ulf Persson.

Sportingkommittén

Sammankallande:
Johannes Karlsson
Mail: sporting@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Richard Buhr, Lars Ekströmmer, Magnus Ohlsson, Camilla Karsamo, Felix Vouti, Martin Andersson, Martin Ejermark, Tomas Johansson, Emil Granklint, Ulf Granklint, Per Tenggren, Allan Jönsson, Torbjörn Krondahl och Fredrik Fasth.

Trapkommittén

Sammankallande:
Ingvar Gustavsson
Mail: trap@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Dag Sjödahl, Börje Sandberg, Kent Unbäck, Börje Streling och Stellan Persson

Viltmålskommittén

Sammankallande:
Thomas Frick
Mail: viltmal@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Ingmar Carlsson, Bengt Bergqvist, Ove Engqvist, Michael Svelund, Anders Carlsson, Leonard Isaksson, Kjell Dahlbom, Wiktor Hulthén och Patrick Svensson.

Älgbanekommittén

Sammankallande:
Steve Kaemakidis
Mail: algbanan@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Miro Capin, Mario Jonjic, Hans Petersson, Daniel Johansson, Tobias Lindström, Peter Fasth, Christian Ohlin, Per Landmér, Christer Sjöholm, Anton Pettersson, Tomas Christoffersson, Henrik Berglund och Johannes Källberg.