Våra Kommittéer

Jaktstigskommittén

Sammankallande:
Ingvar Gustavsson
Mail: jaktstig@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Willy Henriksson.

Juniorskyttekommittén

Sammankallande:
Peter Jeppsson
Mail: juniorskytte@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Mikael Listerud, Maria Listerud, Glenn Andersson, Håkan Janstad och Simon Isaksson.

Jägarexamenkommittén

Sammankallande:
Maria Listerud
Mail: jagarexamen@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Kåge Lind, Peter Jeppsson, Johan Landmér, Tommy Karlsson och Jim Hammerin.

Skeetkommittén

Sammankallande:
Tommy Gustavsson
Mail: skeet@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Tomas Lindsten, Staffan Dahl, Anders Hansen-Fure, Håkan Karlsson, Jörgen Danielsson och Ulf Persson.

Sportingkommittén

Sammankallande:
Johannes Karlsson
Mail: sporting@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Anders Hytter, Fredrik Dacke, Daniel Bjureby, Martin Widqvist, Lars Ekströmmer, Magnus Ohlsson, Camilla Olsson, Felix Vouti, Martin Andersson, Martin Ejermark, Tomas Johansson, Emil Granklint, Ulf Granklint och Daniel Söderberg.

Trapkommittén

Sammankallande:
Ingvar Gustavsson
Mail: trap@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Dag Sjödahl, Börje Sandberg, Kent Unbäck, Börje Streling, Willy Henriksson och Stellan Persson

Viltmålskommittén

Sammankallande:
Thomas Frick
Mail: viltmal@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Ingmar Carlsson, Bengt Bergqvist, Ove Engqvist, Michael Svelund, Anders Carlsson, Leonard Isaksson, Kjell Dahlbom och Wiktor Hulthén.

Älgbanekommittén

Sammankallande:
Miro Capin
Mail: algbanan@vaxjojsk.se

I kommittén ingår: Mario Jonjic, Tommy Andersson, Steve Kaemakidis, Hans Petersson, Daniel Johansson, Tobias Lindström, Peter Fasth, Christian Ohlin, Per Landmér, Christer Sjöholm Anton Pettersson, Tomas Christoffersson, Henrik Berglund, Johannes Källberg och Roger Johansson.