Inskjutningsbanan

Endast medlemmar som har betalt årets medlemsavgift har tillgång till inskjutningsbanan. Skjuttider är vardagar 07-22 o helg 09-22.

I övrigt är det endast vid skjutförbud eller speciella aktiviteter t. ex Björnpasset och prov för Jägarexamen som inskjutningsbanan inte är tillgänglig. När framgår av aktivitetskalendern på hemsidan.

Regler

Om Du inte använder ljuddämpare eller skjuter 22 lr vill vi att Du i så hög utsträckning som möjligt skjuter från någon av inskjutningsbodarna på 45 resp. 90 m. I skjutboden på 45m finns en bock med en skylt att sätta ut i banan, så det enkelt framgår att det inte är Ok att skjuta på 90m.
Ha om möjligt dörren i skjutboden stängd när Du skjuter utan ljuddämpare!!
OBS!!! Att målmaterialet skall placeras på skivan för målmaterial så att kulorna hamnar direkt i kulfånget. Det är inte tillåtet att placera måltavlor på något annat ställe än på den uppsatta skivan så att kulorna hamnar direkt i kulfånget. Vid eget skytte är det därför inte möjligt med något annat än papperstavlor. Inga 22-snurror eller bollar är således tillåtna.
Det är tillåtet med slugs, däremot inte hagel, då hagel förstör skivan där tavlorna placeras. För blyhagel finns en plåt på 50-m banan som kan kritas.

Skjutförbud

Skjutförbud  t ex pga ryttartävlingar, arbeten på banan eller annat framgår av kalendern på startsidan!
Begränsat skytte pga ryttartävling innebär att allt kulskytte på inskjutningsbanan med grövre kaliber än 22 lr skall ske från den ljuddämpade skjutplatserna på 45 m resp 90 m.

Skjutförbud pga frusna kulfång anonseras normalt på hemsidan, men var och en som använder inskjutningsbanan har ett eget ansvar att inte skjuta när kulfånget är fruset. Kulfånget skall vara så poröst att det går att sticka in ett armeringsjärn 50 cm, in i kulfånget, i kulbanans riktning.

Skjutning vid begravningar i Bergunda kyrka skall undvikas! Kontakta Växjö Församling om ni är osäkra, 0470-70 49 40.

Reserverade tider för begravning är onsdagar 12.30-14.00,
torsdagar 10.00-12.00 och fredagar kl 10.00-14.00.
Det är viktigt att vi inte skjuter när det är begravning.
Skulle det ske misstag, gör i så fall uppehåll i skjutningen
så snart Du blir medveten om förhållandet.

Bra att veta

Det är bra att ha med sig egna inskjutningstavlor, häftpistol och klisterlappar samt mobiltelefon om något skulle hända.

Man ska alltid städa efter sig när man har använd inskjutningsbanan.