Skeet

En serie skeet omfattar 25 skott som skjuts från åtta skjutplatser (plattor). Duvorna kommer från två olika håll, antingen från en låg kastare (Låda) eller från en kastare som sitter högt (Torn). De former som skjuts är nationell och olympisk skeet. Den olympiska varianten omfattar fler dubblèer.