Bli medlem i Växjö JSK

Vill Du ansöka om medlemskap i Växjö JSK fyller Du i uppgifterna nedan. Även familjemedlemmar som skall ingå i medlemsskapet ansöker Du för. Var noga med att ange en korrekt mailadress. OBS!! Det är enbart nya personer som inte har varit med i klubben tidigare som behöver fylla i formuläret nedan.

Medlemsavgiften, 300 kr för enskild medlem eller 350 kr för familj, betalar Du till pg 101971-0 direkt när Du skickat in din ansökan. Ange på inbetalningen vilken/vilka som betalningen avser. Vi skickar inte ut fakturor på medlemsavgiften. Din betalning är ditt kvitto. Vi skickar inte ut medlemskort.

När betalningen kommit fram skickar vi mailbekräftelse på att din ansökan godkänts. Medlemsförmånerna gäller först efter att Du betalat medlemsavgiften.

Medlemsansökan

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.