Juniorskytte

Träningsgrupper för juniorer startar varje vår. Normalt är det 13 träningstillfällen på våren (april-juni)och 4-5 på hösten (aug). Träningarna omfattar lerduveskytte, plåtmål med hagel samt kulskytte med 22lr och 6,5.

Till dessa grupper är det obligatorisk föranmälan, dvs. ingen drop in. Deltagaravgiften är 1 200 kr. I avgiften ingår all ammunition och lerduvor.

För att delta måste man vara medlem, dvs betalt medlemsavgiften för innevarande år. För att anmälan skall registreras måste såväl medlems- som terminsavgift vara betalda.

Föranmälan görs på mail
Den som vill skjuta utan att ingå i en träningsgrupp hänvisas till ordinarie träningstider för sporting, trap, hageljaktstig, rådjursbana och älgbana.

Det finns ingen åldersgräns för att delta. Kal 22 med stöd går bra även långt ner i ålder. Vid hagelskytte måste man orka att själv hålla geväret på ett säkert sätt. Är Du osäker om Du klarar att delta, hör i så fall av dig till Våge Hagelberg 0730-921192.