Bokning av vår banor

Bokning av banor för enskilt skytte (funktionärskytte)

Bokning av bana för funktionärsskytte innebär att den som bokat banan har en exklusiv rätt till banan den bokade tiden. Funktionärsskytte kan endast bokas av medlem som är vald eller adjungerad styrelseledamot/funktionär i föreningen och utbildad på den aktuella banan. Ansökan om att få inloggningskonto till hemsidan görs till styrelsen.

Banan, skjutningen och redovisningen skall skötas av den som bokat. Banorna kan inte bokas under ordinarie öppettid. Max tid för bokning är 3 timmar/tillfälle. Som vald funktionär har man möjlighet att få inloggningskonto till hemsidan där man själv kan lägga in sina bokningar direkt i aktivitetskalendern på hemsidan.

Avgifter:
Älgbanan: 100 kr/deltagare som inte är funktionär. Serieavgifter enligt normal taxa.
Lerduvebana: Serieavgifter enligt normal taxa.
Rådjursbanan: 100 kr/deltagare som inte är funktionär, ingen avgift för familjemedlemmar.
Hageljaktstig- o inskjutningsbana: Inga avgifter tas ut.

OBS! Inskjutningsbanan går inte att boka för enskilt skytte, där gäller endast drop in för alla medlemmar. Några bokningsavgifter tas inte ut för dessa skjutningar.

Betalning görs direkt efter skjutning till pg 101971-0. Ingen fakturering. I nödfall går det att Swisha till kassören 0730-92 11 92.
Redovisningen går att maila , men det går även bra lämna en specifikation med datum, antal serier osv på betalningen om utrymmet räcker.