Älgbanan ur funktion

Älgbanan har gått sönder och är ur funktion tills vidare. Detta innebär att kommande träningstillfällen på älgbanan också är inställda. 

Vi meddelar när banan är åter igång och när träningarna kan återupptas.

/Styrelsen