januari 2023

Funktionärer 2023

Funktionärer 2023

Många aktiviteter på banan gör att det hela tiden behövs nya och engagerade funktionärer. Vi har många eldsjälar som gör ett stort jobb, se till att stötta dem!

Vill Du vara med och ta din del av ansvaret för verksamheten, kontakta i så fall valberedningens sammankallande Stefan Nicolaidis, 0732 – 297555 eller Johannes Karlsson 0722-008511

Vill Du värna om möjligheten att kunna skjuta in och träna med dina jaktvapen, då är det ett självklart val att vara medlem i Växjö Jaktskytteklubb!

Funktionärer 2023 Läs mer »

Medlemsavgift 2023

Inbetalning av medlemsavgift för år 2023

Individuellt oavsett ålder: 300 kr

Familj (gäller för maka/make/sambo samt barn t o m det år de fyller 20 år): 350 kr. 

Inbetalningen görs helst till pg 101971-0, senast 2023-02-01!  Det går även att betala till bg 930-9147

Betalar Du nu direkt så slipper kassören jobbet med påminnelser!! Tack på förhand.

Ange namn och personnummer. För familjemedlemsskap, ange även vilka familjemedlemmar som skall ingå.

Vill Du avsluta ditt medlemskap, så meddelar Du detta till kassor@vaxjojsk.se eller ett sms till kassören 0730-92 11 92.Givetvis vill vi att så många som möjligt skall fortsätta att vara med i klubben och på så sätt värna om att Jaktskyttebanan i Bergunda får finnas kvar och utvecklas!

Medlemsavgift 2023 Läs mer »

Årsmöte 2023

Inbjudan till årsmötet 2023 

Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 16 februari 2023, i Bergunda församlinghem, start kl. 19.00. Vi bjuder som vanligt på fika. Ingen föranmälan.

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2023 är betald före årsmötet. Om Du betalar under årsmötesveckan ta fram kvittot på inbetalningen.

Motioner

För att motioner skall kunna behandlas av årsmötet, skall de vara ordförande
Fredrik Dacke, Ugnanäs 54, 365 92 Hovmantorp, mail ordforande@vaxjojsk.se tillhanda senast den 1 februari 2023.

Klubbmästerskapsmedaljer

Medaljer från samtliga klubbmästerskap samt pris till vinnarna av Super-KM kommer att finnas föra att hämtas. Missa inte att hämta ditt pris.

Årsmöte 2023 Läs mer »