maj 2024

Inskjutningsbanan, säkerhet o skötsel

Det är inte tillåtet att skjuta på annat än papperstavlor som fästs på skivan framme vid kulfånget.

ALLT ANNAT ÄR FÖRBJUDET!!!

TYVÄRR FINNS DET PERSONER SOM BRYTER MOT DENNA ENKLA REGEL.

Idag finns det en fantastisk möjlighet för medlem som betalt årets medlemsavgift att bedriva enskilt skytte på inskjutningsbanan. För att vi skall hunna fortsätta med enskilt skytte, krävs det att alla följer säkerhetsreglerna, (finns att läsa på vaxjojsk.se), och att alla städar efter sig. 

Följs inte reglerna, tvingas föreningen att stänga inskjutningsbanan för enskilt skytte som det bedrivs idag!!

Räkna i fortsättningen med att du kan bli ombedd att visa leg och vapenlicens när Du skjuter på inskjutningsbanan.

Beträffande skötseln av banan måste alla hjälpas åt. Det som nu står på tur är målning av inskjutningsbodarna. Använder Du inskjutningsbanan, hör i så fall av dig med ett mejl om att Du kan hjälpa till. Några har redan hört av sig (företrädesvis kvinnor). Tiden för målningen är inte bestämd ännu.  Återkommer om detta.

Mejlsvar med förklaringar till varför Du inte vill/kan/orkar hjälpa till, undanbedes!

Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb

Inskjutningsbanan, säkerhet o skötsel Läs mer »