Medlemsavgiften!

Vid månadsskiftet mars/april var det 31 familj o 140 enskilda medlemmar som ännu inte har betalt.

OBSERVERA att medlemsförmånerna inte gäller förrän avgiften är betald!!

Den som vill använda inskjutningsbanan måste betalt medlemsavgiften.

Avgiften betalas i första hand in på pg 10 19 71-0. Det går även att betala till bg 930-9147

Vill Du avsluta ditt medlemskap, så meddelar Du detta till kassor@vaxjojsk.se.

Givetvis vill vi att så många som möjligt skall fortsätta att vara med i klubben och på så sätt värna om att Jaktskyttebanan i Bergunda får finnas kvar och utvecklas!