Ny älgbana på gång

Ny älgbana på gång under våren hos Växjö Jaktskytteklubb. Vi har valt MrTargets Mr 8000 älgbana med ett markeringssystem från Kongsberg target systems.

Arbete pågår för fullt med att förbereda för nya älgbanan och vi räknar med att det nya systemet kommer att vara i full drift i slutet av maj. Vi har demonterat den gamla utrustningen och just nu förbereder för ny räls inklusive drivenhet för älgfiguren. Kabel för kommunikation mellan maskinhus och skjutplats ska dras och vi förbereder för utrustning för skjutledare samt visning av resultat för respektive skjutplats.

Vi gör detta för att förenkla underhållet av banan, säkerställa tillgängligheten och förbättra upplevelsen för dig som skytt.

/Älgbanekommittén