Våge Hagelberg

Städdagen 6/4-24

Ett glatt gäng kom och jobbade på städdagen. Tack ni som kom. Mycket blev gjort. Trevligt att se. Älgbanekommitten jobbade lite i skymundan med förarbetet till det nya älgbanemaskineriet. Många timmar kvar innan det är klart. Men, tveklöst fanns/finns plats för fler…, så nästa städdag, passa på och kom, speciellt ni som aldrig är med på en städdag.

Vinnare i kupongutlottning blev Mårten Nilsson, Lars Ekströmer, Fredrik Dacke o Magnus Berg. Grattis. Kupongerna kommer med posten.

Städdagen 6/4-24 Läs mer »

Städa efter dig!!

Tyvärr är det alltför många som inte förstått att man måste städa efter sig och ta hand om banan, om man vill använda inskjutningsbanan. Så skärpning. Tomhylsor och papper skall plockas upp!!  Dörrar skall stängas. Är något trasigt så försök laga eller rätta till. I klubben finns det medlemmar, varav c:a 70 är funktionärer. OBS det finns ingen städpersonal!! Jaktskyttebanan är inte någon kommunägd anläggning med vaktmästare/städpersonal. Klarar Du inte av städa efter dig, åk då till någon annan anläggning, för på jaktskyttebanan i Bergunda är Du inte välkommen!

Städa efter dig!! Läs mer »

Klubben behöver FLER funktionärer

Många aktiviteter på banan gör att det hela tiden behövs nya och engagerade funktionärer. Vi har många eldsjälar som gör ett stort jobb, se till att stötta dem!

Vill Du vara med och ta din del av ansvaret för verksamheten, kontakta i så fall valberedningens sammankallande Johannes Karlsson 0722-008511, eller vår ordförande Fredrik Dacke 072-7398092.

I första hand behövs ledare till juniorskyttet. Tiden är på tisdagar 18-20. Träningen är tänkt att börja den 9/4 och fortsätta varje tisdag fram till 11/6.       

Även till sportingen behövs funktionärer. Har du tekniskt intresse och kunnande är det en stor fördel. Det är rätt mycket utrustning som behöver löpande skötsel.

Skulle Du vara intresserad av någon annan kommitté så tveka inte att höra av dig.

Växjö Jaktskytteklubb

Klubben behöver FLER funktionärer Läs mer »

Årsmöte torsdag 29/2 2024 kl 19.00

Välkommen till årsmötet 2024! Ingen föranmälan. Fika som vanligt. För att ha rösträtt skall medlemsavgiften för 2024 vara betald.

Motioner, skall för att kunna behandlas av årsmötet, vara ordförande Fredrik Dacke, Ugnanäs 54, 365 92 HOVMANTORP, mail: ordforande@vaxjojsk.se, tillhanda senast 11 februari 2024.

Funktionärer 2024. Det behövs hela tiden nya och engagerade funktionärer. Vi har många eldsjälar som gör ett stort jobb, se till att stötta dem. Vill Du vara med och ta din del av ansvaret, kontaktakta valberedningens ordförande Johannes Karlsson, 0722-008511.

Medlemsavgiften 2024. Individuellt oavsett ålder 300 kr. Familj (gäller för maka/make/sambo samt barn t o m det år de fyller 20), 350 kr. Inbetalningen görs helst till pg 101971-0, om möjligt senast 2024-02-01. Betalar Du direkt slipper kassören jobbet med att skicka påminnelser, vilket sparar mycket jobb. Tack på förhand! Vill Du avsluta ditt medlemskap, meddela i så fall detta till kassor@vaxjojsk.se alternativt ett sms till 0730-921192.

Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb

Årsmöte torsdag 29/2 2024 kl 19.00 Läs mer »