Årsmöte 2023

Inbjudan till årsmötet 2023 

Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 16 februari 2023, i Bergunda församlinghem, start kl. 19.00. Vi bjuder som vanligt på fika. Ingen föranmälan.

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2023 är betald före årsmötet. Om Du betalar under årsmötesveckan ta fram kvittot på inbetalningen.

Motioner

För att motioner skall kunna behandlas av årsmötet, skall de vara ordförande
Fredrik Dacke, Ugnanäs 54, 365 92 Hovmantorp, mail ordforande@vaxjojsk.se tillhanda senast den 1 februari 2023.

Klubbmästerskapsmedaljer

Medaljer från samtliga klubbmästerskap samt pris till vinnarna av Super-KM kommer att finnas föra att hämtas. Missa inte att hämta ditt pris.