Medlemsavgift 2023

Inbetalning av medlemsavgift för år 2023

Individuellt oavsett ålder: 300 kr

Familj (gäller för maka/make/sambo samt barn t o m det år de fyller 20 år): 350 kr. 

Inbetalningen görs helst till pg 101971-0, senast 2023-02-01!  Det går även att betala till bg 930-9147

Betalar Du nu direkt så slipper kassören jobbet med påminnelser!! Tack på förhand.

Ange namn och personnummer. För familjemedlemsskap, ange även vilka familjemedlemmar som skall ingå.

Vill Du avsluta ditt medlemskap, så meddelar Du detta till kassor@vaxjojsk.se eller ett sms till kassören 0730-92 11 92.Givetvis vill vi att så många som möjligt skall fortsätta att vara med i klubben och på så sätt värna om att Jaktskyttebanan i Bergunda får finnas kvar och utvecklas!