Årsmöte torsdag 29/2 2024 kl 19.00

Välkommen till årsmötet 2024! Ingen föranmälan. Fika som vanligt. För att ha rösträtt skall medlemsavgiften för 2024 vara betald.

Motioner, skall för att kunna behandlas av årsmötet, vara ordförande Fredrik Dacke, Ugnanäs 54, 365 92 HOVMANTORP, mail: ordforande@vaxjojsk.se, tillhanda senast 11 februari 2024.

Funktionärer 2024. Det behövs hela tiden nya och engagerade funktionärer. Vi har många eldsjälar som gör ett stort jobb, se till att stötta dem. Vill Du vara med och ta din del av ansvaret, kontaktakta valberedningens ordförande Johannes Karlsson, 0722-008511.

Medlemsavgiften 2024. Individuellt oavsett ålder 300 kr. Familj (gäller för maka/make/sambo samt barn t o m det år de fyller 20), 350 kr. Inbetalningen görs helst till pg 101971-0, om möjligt senast 2024-02-01. Betalar Du direkt slipper kassören jobbet med att skicka påminnelser, vilket sparar mycket jobb. Tack på förhand! Vill Du avsluta ditt medlemskap, meddela i så fall detta till kassor@vaxjojsk.se alternativt ett sms till 0730-921192.

Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb