Städa efter dig!!

Tyvärr är det alltför många som inte förstått att man måste städa efter sig och ta hand om banan, om man vill använda inskjutningsbanan. Så skärpning. Tomhylsor och papper skall plockas upp!!  Dörrar skall stängas. Är något trasigt så försök laga eller rätta till. I klubben finns det medlemmar, varav c:a 70 är funktionärer. OBS det finns ingen städpersonal!! Jaktskyttebanan är inte någon kommunägd anläggning med vaktmästare/städpersonal. Klarar Du inte av städa efter dig, åk då till någon annan anläggning, för på jaktskyttebanan i Bergunda är Du inte välkommen!