Städdagen 17/9

Ett 25-tal medlemmar kom och jobbade på städdagen i söndags. Mycket blev gjort, som röjning elstängslet, intagning sportingkastare o batterier, lagning kastarbodar, gräsklippning, lagning staket och buskröjning, men som alltid finns det kvar att göra.

Tack ni som kom för goda insatser.

Vinnare på utlottningen av lerduvekuponger blev Tomas Lindsten, Johannes Karlsson, Helen Andersson, Jörgen Johansson och Petter Svensson.